ติดต่อเรา

      โรงเรียนบ้านไร่ทาม
    ตำบลนาอาน 
    อำเภอเมือง
    จังหวัดเลย 42000
    โทร. 086-2362736 (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

Comments